אישור ועדת משנה ב' לפי סעיך 97ב - עליית הנוער 48

בקשה ועדה מקומית 3646/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אישור ועדת משנה ב' לפי סעיך 97ב - עליית הנוער 48
מספר: 3646/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"אישור ביצוע פרסומים לפי סעיף 149 לגבי הבניה הנוגדת את הוראות התכנית המופקדת 2771 ואישור ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לפי סעיף 97ב' לחוק התכנון והבניה כפוף להצגת הסכמת בעל הנכס מנהל מקרקעי ישראל".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפועלית הנוער
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6154חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות97821/01/2008