אישור חוזה בין עיריית חולון לבין ויצ"ו הקצאת קרקע ללא תמורה

נושא 41/ 34/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור חוזה בין עיריית חולון לבין ויצ"ו הקצאת קרקע ללא תמורה
מספר: 41/ 34/ 52
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית אישור חוזה בין עיריית חולון לבין ויצ"ו. על השטח חלות תכניות מאושרות ח/ 132/ ב, ח/ 132/ ג.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6043חלק1975
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77228/03/2011