אישור חוזה בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל- בי"ס מקיף מיטראני

נושא 42/ 34/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור חוזה בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל- בי"ס מקיף מיטראני
מספר: 42/ 34/ 52
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור חוזה בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל- בי"ס מקיף מיטראני, עפ"י תכנית ח/ 418.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7127חלק92
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77831/10/2011