אישור חוזה בין עיריית ת"א יפו לבין קרדן נדל"ן וייזום ופיתוח בע"מ

נושא 339/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור חוזה בין עיריית ת"א יפו לבין קרדן נדל"ן וייזום ופיתוח בע"מ
מספר: 339/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור חוזה בין עיריית ת"א לבין קרדן נדל"ן וייזום ופיתוח בע"מ, עפ"י תכניות תא/ 2676/ א ו-תא/ 2774.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6110חלק382365
7110חלק1, 14
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב78126/12/2011