אישור חוזה בין עיריית ת"א-יפו לבין מר דימור אבי

נושא 194/ 32/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור חוזה בין עיריית ת"א-יפו לבין מר דימור אבי
מספר: 194/ 32/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור חוזה בין עיריית ת"א-יפו לבין מר דימור אבי להשלמת חלקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהפרסה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6335חלק182
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב78327/02/2012