אישור חוזה בין עיריית תל אביב-יפו לבין חברת טארה יסודות נדל"ן בע"מ וחב' סולומו

נושא 332/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור חוזה בין עיריית תל אביב-יפו לבין חברת טארה יסודות נדל"ן בע"מ וחב' סולומו
מספר: 332/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור חוזה בין עיריית ת"א-יפו לבין חברת טארה יסודות נדל"ן בע"מ וחברת סולומון חברה לבניה ולפיתוח בע"מ, לפיו העירייה מחכירה את זכויותיה התת קרקעיות ברח' הברזל 5 א' בת"א. עפ"י תכנית תא/ מק/ 3941, תא/ 1197.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהברזל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק359
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77625/07/2011