אישור חוזה בין עיריית תל אביב-יפו לבין יוסף ויהודית כלב

נושא 190/ 32/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור חוזה בין עיריית תל אביב-יפו לבין יוסף ויהודית כלב
מספר: 190/ 32/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית לאשר הסכם חילופי מקרקעין בין עיריית תל-אביב יפו לבין יוסף ויהודית כלב מיום 8.12.1, עפ"י תכניות תגפ/ 333, תא/ 601, תא/ 896.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפויהונתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6336חלק293, 379
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77625/07/2011