אישור חוזה בין עיריית תל-אביב יפו לבין בנק דיסקונט-השבת זכויות

נושא 457/ 26/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור חוזה בין עיריית תל-אביב יפו לבין בנק דיסקונט-השבת זכויות
מספר: 457/ 26/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור חוזה בין עיריית תל-אביב יפו לבין בנק דיסקונט-השבת זכויות לבנק דיסקונט ללא תמורה. עפ"י תכנית תא/ 3217.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6924חלק18-19
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77625/07/2011