אישור לתוקף תוכנית

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 027/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: אישור לתוקף תוכנית
מספר: 027/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן תוקף לתכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13532חלק113
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200807105/04/2009