אישור פטור מהסדר חניה ברח' סנהדרין 12 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3551/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אישור פטור מהסדר חניה ברח' סנהדרין 12 ת"א
מספר: 3551/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר פטור מהסדר חניה פיזי עבור הגדלת דירה באישור ועדה מחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוסנהדרין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6106חלק614
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3913/06/2004