אישור פטור מהסדר חניה למקום אחד רח' מאור הגולה ת"א

בקשה ועדה מקומית 3542/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אישור פטור מהסדר חניה למקום אחד רח' מאור הגולה ת"א
מספר: 3542/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנה חדש כולל: קומה מפולשת, 3 קומות מגורים ובהן 9 יח"ד.
על הגג: חדרי מכונות, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי.
בחצר: 9 מקומות חניה, גינה, שטחים מרוצפים.
בגבולות המגרש גדר בגובה 1.00 מ' 140 ס"מ.
לאשר פטור מהסדר חניה למקום אחד כפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומאור הגולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6971חלק17
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3821/03/2004