אישור פטור מהסדר חניה רח' ורדיאל 28

בקשה ועדה מקומית 3552/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אישור פטור מהסדר חניה רח' ורדיאל 28
מספר: 3552/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור פטור מהסדר חניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוורדיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6979חלק10
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4010/10/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3913/06/2004