אישור פרוטוקול

נושא פ

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור פרוטוקול
שם: אישור פרוטוקול
מספר: פ
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001317/11/2010