אישור תכנית בסמכות מקומית

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה טר/ 05/ 92/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: אישור תכנית בסמכות מקומית
מספר: טר/ 05/ 92/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ מק/ 5066/ 1שינוי במיקום יעודים ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג',ביטול חלק ממגורים לשצפערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200504313/04/2005