אישור תכנית שינוי למתאר

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 07/ 228/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: אישור תכנית שינוי למתאר
מספר: רח/ 07/ 228/ 04
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3697חלק83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200703904/09/2007