אישור תשריט חלוקה עבור שירותים ציבוריים בפארק הירקון

בקשה ועדה מקומית 3558/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור תשריט חלוקה
שם: אישור תשריט חלוקה עבור שירותים ציבוריים בפארק הירקון
מספר: 3558/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור לתשריט חלוקה עבור שירותים ציבוריים בפארק הירקון - גני יהושע, רוקח 98 גוש: 6647 חלקי חלקה 30 ת"א.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורוקח שמעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6645חלק30
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4010/10/2004