אישור תשריט חלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 092/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה
שם: אישור תשריט חלוקה
מספר: 092/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור תשריט חלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18588חלק48