אישור תשריט חלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 021/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: אישור תשריט חלוקה
מספר: 021/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור תשריט חלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיאל בטוףעוזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16590חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200807031/03/2009