אישור 2 חוזים בין עיריית חולון לבין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בעמ להשכרת גגות

נושא 384/ 26/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור 2 חוזים בין עיריית חולון לבין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בעמ להשכרת גגות
מספר: 384/ 26/ 52
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הועדה המחוזית 2 הסכמים משולשים בין העירייה, החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ וחברה השוכרת את גגות הנכסים עפ"י תמא/ 10/ ד/ 10,לצורך התקנת מתקן פוטו-וולטאי החברות השוכרות הינן:

1) בטר פלאנט (אס.ג'י. אס). בע"מ (להלן: "בטר פלאנט")- הסכם להשכרת גגות 14 נכסים וכן אופציה להשכרת גגות 4 נכסים נוספים מתוך 7, ככל שיתקבלו אישורי חח"י לחיבור מתקנים פוטו-וולטאים על גגותיהם.
2) מלגם סולאר בע"מ (להלן: "מלגם סולאר") ? הסכם להשכרת גגות 9 נכסים וכן אופציה להשכרת גגות 3 נכסים נוספים מתוך 7, ככל שיתקבלו אישורי חח"י לחיבור מתקנים פוטו-וולטאים על גגותיהם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב78725/06/2012