אישור 2 חוזים בין עיריית תל-אביב לבין הסוכנות היהודית לא"י

נושא 169/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור 2 חוזים בין עיריית תל-אביב לבין הסוכנות היהודית לא"י
מספר: 169/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור 2 הסכמי חכירה בין עיריית ת"א יפו לבין הסוכנות היהודית לא"י, להקמת גני ילדים, עפ"י תכנית תרש"צ 4/ 04/ 3 (משרד השיכון) ותכנית תא/ מק/ 2215/ א/ 1.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומושיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6135חלק4, 328
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב78223/01/2012