איתור בית עלמין

תוכנית ד/ 573

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איתור בית עלמין
מספר: ד/ 573
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור בית עלמין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאביגדור

תיאור המיקום:
מושב אביגדור.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/07/1967תאריך פרסום: 13/07/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1376. שנה עברית: התשכז .