איתור שטח לבית עלמין תלמים

תוכנית 6/ 03/ 181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איתור שטח לבית עלמין תלמים
מספר: 6/ 03/ 181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור שטח לבית עלמין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישתלמים

תיאור המיקום:
בית עלמין במושב תלמים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/04/1966תאריך פרסום: 14/04/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1270. שנה עברית: התשכו .