איתור שטח לפארק בחמי יואב

תוכנית 6/ 03/ 184/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איתור שטח לפארק בחמי יואב
מספר: 6/ 03/ 184/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח להקמת פארק ציבורי על ידי שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבשדה יואב

תיאור המיקום:
ישוב: שדה יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2801חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 05/01/1996.
פרסום לאישור ברשומות03/12/1995תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 700. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/11/1995
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות17/07/1995
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1995תאריך פרסום: 16/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4291. עמוד: 2577. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/01/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/01/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/01/1995
החלטה בדיון בהפקדה18/07/1994
קבלת תכנית05/10/1992