איתור שטחים אשר ישמשו את צרכי הסימנר הרעיוני של הקבוץ המאוחד

תוכנית תממ/ 174

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איתור שטחים אשר ישמשו את צרכי הסימנר הרעיוני של הקבוץ המאוחד
מספר: תממ/ 174
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאתר שטחים אשר ישמשו את צרכי הסמינר הרעיוני של
הקבוץ המאוחד . להועיד שטחים לבניני מגורים לתלמידים
לסטודנטים ומורים ולעובדים . חדר אוכל ומטבח , כיתות
לימוד , אולמות להרצאות , לכינוסים, אולמות קריאה
ארכיונים לבניני עזר . שטח למרכז ספורט ובידור
וכיו"ב מבני עזר . מגרשי חניה פרטיים.
הכל בהתאם למפורט הטבלת התשריט .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןאפעל-מרכז סמינריוני

תיאור המיקום:
ישוב: אפעל מרכז סמנרי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6176חלק3-5, 4142-43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית ברשומות13/11/1980תאריך פרסום: 13/11/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2672. עמוד: 579. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית16/03/1980