אכסון ושרותי תיירות, פוריה

תוכנית ג/ 18266

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אכסון ושרותי תיירות, פוריה
מספר: ג/ 18266
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתאם ולהסדיר את הוראות מתחם 6.1 בתמ"א 13 ותכנית ג/ 170 המאושרת

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח מבנים ציבוריים לשטח מבנים ומוסדות ציבור
שינוי יעוד משטח לבנינים ציבוריים לשטח לתיירות
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח מבנים ומוסדות ציבור
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח לתיירות
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןאפיקים
צפוןעמק הירדןעמק הירדןפוריה-נוה עובד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15306חלק39-42, 49
15346חלק235
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 170פוריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה28/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/09/2009
קבלת תכנית14/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200902228/12/2009