אכסניה וחוות סוסים , בית המכס התחתון

תוכנית ג/ 5810

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אכסניה וחוות סוסים , בית המכס התחתון
מספר: ג/ 5810
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לשרותי דרך ואכסניה ,חוות סוסים, דרכים
ושטח ציבורי פתוח.

קביעת זכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13367כל הגוש
13368כל הגוש
201000כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/04/1990תאריך פרסום: 29/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3761. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית17/10/1986