אכסניית נוער, תוספת קומות, בית שאן

תוכנית ג/ 18556

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אכסניית נוער, תוספת קומות, בית שאן
מספר: ג/ 18556
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאור הביקוש לחדרי אירוח בעיר בית שאן, מטרת התכנית להגדיל את היקף החדרים באכסניה כדי לאפשר מענה תיירותי רחב יותר.
תוספת קומות בבניין קיים והגדלת הזכויות.
עבור תוספת חדרי אירוח, כיתות לימוד והגדלת פונקציות.ציבוריות בהתאם לתקן.
קביעת תנאים והוראות בניה.
החלוקה המסומנת בתשריט יעודי קרקע היא מנחה בלבד.

עיקרי ההוראות:
1. הנחיות בינוי
2. הנחיות לעיצוב אדריכלי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבית שאןבית שאןבית שאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22876חלק110109, 111-112, 120, 125-126, 141-142
22877חלק16-21, 27-28, 41-45, 60
22907חלק81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7306מרכז תיירות בית שאןשינוי
תוכניתג/ 6995תכנית מתאר -בית שאןכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4690. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2012. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/04/2012
החלטה בדיון באישור תכנית26/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 411. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים23/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/05/2010
קבלת תכנית29/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200126/12/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים130427/10/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201000907/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה