אל/195/ 25

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אל/ 08/ 013/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: אל/195/ 25
מספר: אל/ 08/ 013/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבי יונתן בן עוזיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5758חלק44-45, 57
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/03/2009