אלבז אמנון - תוספת ממ"ד

בקשה ועדה מקומית 5096/ 18/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אלבז אמנון - תוספת ממ"ד
מספר: 5096/ 18/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת ממ"ד בקומה א' , תוך הריסת מחסן שנבנה ללא היתר + ליגליזציה ופירצת פתח והתקנת פודסט ומדרגות לירידה לחצר + לגליזציה לאדנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהחורב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10783חלק94
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200802130/12/2008