אלג'למה, אעבלין

תוכנית ג/ 11169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אלג'למה, אעבלין
מספר: ג/ 11169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון קטע אורבני המתוחם בקו כחול רציף ע"ג התשריט, והסדרת בשימוש בקרקעות שבתחום התכנית ע"י שינוי ייעודם ליעודים המצויינים להלן:
א. מגורים.
ב. צרכי ציבור - דרכים, שבילים, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים.
ג. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12200חלק83, 107, 110-111
12201חלק58, 115
12202חלק13, 15-19, 24-55, 57-8011-12, 14, 20, 22-23, 56
12203חלק9-11, 49
12206חלק1-3, 9-12
12207חלק1-2, 4-5, 8-9, 105
12210חלק1, 5, 7, 80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1750שינוי יעוד -עבליןשינוי
תוכניתג/ 2055יעוד חלקה למגורים, אעבליןשינוי
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןשינוי
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
תוכניתג/ 4532חלוקת מגרשים, אעבליןשינוי
תוכניתג/ 3928דרך צלמון שגב כרמיאל - (גניזה)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2698. שנה עברית: התשעא .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים04/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט20/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/05/2002
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות03/08/2000תאריך פרסום: 03/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4906. עמוד: 4381. שנה עברית: התשס .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/07/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה18/10/1999
קבלת תכנית18/10/1999
פרסום הכנת תכנית ברשומות26/04/1999תאריך פרסום: 26/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. עמוד: 2979. שנה עברית: התשנט .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים26/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/04/1999.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית17/02/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200201622/05/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית