אלון הגליל

תוכנית משצ/ 107/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: רישום משבצות חקלאיות
שם: אלון הגליל
מספר: משצ/ 107/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה מחוזית משותפת (ארצית)
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רישום אדמות הישוב בספרי המקרקעין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאלון הגליל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים93630/08/2008