אלנקווה 56 - הקטנת תקן חניה

ישות כללית 3656/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: אלנקווה 56 - הקטנת תקן חניה
מספר: 3656/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר להקטין את תקן החניה ל- 1 בכפוף לאישור הוועדה המחוזית מנימוקים כלכליים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7204חלק52
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6410/06/2008