אלעד -רובע A תוספת 14 יח"ד

תוכנית אל/ 195/ 3/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אלעד -רובע A תוספת 14 יח"ד
מספר: אל/ 195/ 3/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת מספר יחידות הדיור מ- 72 ל- 86 (סה"כ תוספת 14 יח"ד).
ב. תוספת שטחי בניה.
ג. הגדלת שטח ממוצע לדירה.
ד. שינוי קו בנין אחורי מ- 6 מטר ל- 5 מטר בחלקה 28 (מגרש 249).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
רובע A

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5761חלק28
5763חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2004תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 270. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים27/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/07/2004
החלטה בדיון באישור תכנית28/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2392. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/06/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף13/04/2003
קבלת תכנית30/03/2003