אל-עזי - הסדרת מתחמים וקביעת מגרשי מגורים

תוכנית 6/ 03/ 285

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אל-עזי - הסדרת מתחמים וקביעת מגרשי מגורים
מספר: 6/ 03/ 285
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח ליעודי הקרקע "מגורים מיוחד" ו"מבנה משק"
בחווה אל עזי עבור בני משפחת אל עזי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
520חלק10, 12
521חלק1, 16, 18
34001חלק9, 2629, 37-38
34002חלק2-4, 2921
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 27שינוי לתכנית מתאר באר טוביה - חוות אל עזהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/09/2007
קבלת תכנית22/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007