אמא אדמה - מתחם קמפינג משולב , צפ' מז' למושב רמות

תוכנית ג/ 16577

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אמא אדמה - מתחם קמפינג משולב , צפ' מז' למושב רמות
מספר: ג/ 16577
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הסדרת שטח לצורך תיירות והגדרת הפעילות באתר.
הסדרת דרך גישה ושטחי חניה לשרות המבקרים.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת שטחים לפיתוח תיירות וקביעת הוראות בינוי ופיתוח.
קביעת הוראות לפתוח השטח כולל תשתיות ושרותים כגון: דרכים , ביוב, ניקוז , תקשורת , חשמל וכו'.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/09/2006
קבלת תכנית04/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200800330/01/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200701220/06/2007