אמירי הגליל - שינוי יעוד קרקע להרחבת המלון.

תוכנית ג/ 18927

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אמירי הגליל - שינוי יעוד קרקע להרחבת המלון.
מספר: ג/ 18927
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע בחלק של תכנית , הוספת שטחים ושינוי יעוד הקרקע .

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע הצמוד למלון אמירי הגליל, חניון ושפ"פ למלונאות ונופש.
שינוי להוראות התוכנית מס" ג/ 7322.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
קביעת זכויות והוראות בניה.
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילאמירים

תיאור המיקום:
שטח צמוד למתחם מלון אמירי הגליל שליד אמירים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15633חלק2
15668חלק78
15679חלק2, 74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7322תיירות ונופש - אמיריםשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות03/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6049. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית28/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/07/2010
קבלת תכנית16/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה