אנדרטה לזכר הנופלים במגדלי התאומים , גבעת אלונה דרום מערבית לשכונת רמות אלון

תוכנית 11503/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אנדרטה לזכר הנופלים במגדלי התאומים , גבעת אלונה דרום מערבית לשכונת רמות אלון
מספר: 11503/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אנדרטה לזכר הנופלים בפיגוע במגדלי התאומים

עיקרי ההוראות:
קביעת יעוד הקרקע כיער נטע אדם קיים וקביעת תכלית לצורך הקמת אנדרטה .
מתן הוראות הנחיות ומגבלות בניה לצורך הקמת האתר ולצורך קליטת קהל במקום .
הישענות על דרכי יער קיימות לנגישות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםרמות אלון

תיאור המיקום:
שכונת רמת אלון
קואורדינטה X 217/050
קואורדינטה Y 634/900
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30681חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2663. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים30/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/01/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/12/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות23/10/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית12/08/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3528. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2008
החלטה בדיון בוולק"ח07/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/01/2008
קבלת תכנית15/11/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה