אנדרטה ''דנגור'' ליד קיבוץ נירים הישנה

תוכנית 7/ 02/ 302/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אנדרטה ''דנגור'' ליד קיבוץ נירים הישנה
מספר: 7/ 02/ 302/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולנירים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1986תאריך פרסום: 29/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3364. עמוד: 2803. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/1985
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/1985תאריך פרסום בעיתון: 22/03/1985.
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1984תאריך פרסום: 08/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3120. עמוד: 296. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה09/04/1984
קבלת תכנית01/01/1984