אנטנת סלקום טירה

בקשה ועדה מקומית טיר/ 3224

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: אנטנת סלקום טירה
מספר: טיר/ 3224
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15005/08/2002