אפיתיאטרון עין-הוד (גניזה).

תוכנית חכ/ 58/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אפיתיאטרון עין-הוד (גניזה).
מספר: חכ/ 58/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח השטח הנ"ל למטרות צבוריות ע"י איחוד מקום
לאמפיתאטרון, וקביעת שטח הנייד. כמו-כן קביעת
תקנות לעבודות הפיתוח כנ"ל, כפי שמפורט להלן בלוח
האיזורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הוד

תיאור המיקום:
ישוב: עין הוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11944חלק1, 40-42, 58
11945חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2055. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בביטול הפקדה24/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/1969תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1969.
פרסום להפקדה ברשומות12/06/1969תאריך פרסום: 12/06/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1531. עמוד: 638. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון בהפקדה03/12/1968
קבלת תכנית03/12/1968
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200302024/12/2003