אפק - אזור ספורט ונופש, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10599

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אפק - אזור ספורט ונופש, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10599
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך ולחניה.
ב. שינוי יעוד משטח ספורט לדרך וחניה.
ג. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך ולאזור ספורט ונופש מיוחד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10159חלק6-7
10244חלק436, 489, 660-661
10248חלק46, 83, 85, 89152
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7251קבוץ אפקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1464. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות05/09/2000תאריך פרסום: 05/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4915. עמוד: 4613. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה26/11/1998
קבלת תכנית08/04/1998