אפרימוב רבקה, גוש 11559 חל' 52, כפר ביאליק

בקשה ועדה מקומית 142/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: אפרימוב רבקה, גוש 11559 חל' 52, כפר ביאליק
מספר: 142/ 28/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג - לאחסון אריזות בקבוקים - חומר גלם למזון - מחשבים ומדפסות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר ביאליקמיכאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11559חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזב/ 71תכנית מפורטת לכפר ביאליק ולשכונת כלניותהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200602119/12/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200601007/06/2006