אפריקה ישראל מגורים בע"מ.

ישות כללית שלט/ נת/ ש/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: היתר להתקנת שלט
שם: אפריקה ישראל מגורים בע"מ.
מספר: שלט/ נת/ ש/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אפריקה ישראל מגורים בע"מ - שלט במידות 3500/1000.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7933חלק39, 43
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4(ד)200500116/08/2005