אצטדיון כדורגל.

תוכנית פת/ 2000/ 11/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אצטדיון כדורגל.
מספר: פת/ 2000/ 11/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לספורט - אצטדיון כדורגל עירוני,
לחניה ולדרכים.
ב. הסדרת שלביות הקמת האצטדיון.
ג. קביעת קווי בנין, זכויות בניה, הוראות בינוי ושימושים מותרים.
ד. הקלה בקו בנין ממסילת רכבת - 60 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוהקרית אריה

תיאור המיקום:
פתח תקוה צפון קרית אריה מצפון לכביש אם-המושבות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6358חלק3839, 65, 69-70, 76, 80, 84, 92
6359חלק37
6364חלק17-18, 200
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח01/06/2006
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4208. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים17/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית29/06/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות02/02/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 437. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/10/2000
קבלת תכנית11/09/2000