אקשן פארק

תוכנית 6/ 03/ 281/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אקשן פארק
מספר: 6/ 03/ 281/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון אזור לפעילות תיירותי בחיק הטבע.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לספורט ונופש.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך.
קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3114חלק7, 11, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/12/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית25/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה27/04/2009
קבלת תכנית19/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/10/2007