אריולה - חווה לגידול אורגניים - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 98

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אריולה - חווה לגידול אורגניים - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 98
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויי יעוד מ"שטח לא לבניה" ל"אזור חקלאי (חווה לגידולים אורגניים).
ב. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
ג. קביעת שטחי בניה מרביים לכ- 2668 מ"ר מתוכם כ- 2135 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת קווי בניין לרבות קווי בניין 0.
ה. קביעת מס' הקומות: קומה אחת וגובה בנייה מרבי: 8 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
חווה לגידולים אורגניים- כניסה צפונית לאילת מכביש הערבה צפונית לרח' ששת הימים ולתחנת הדלק פז אילת.
נ.צ. מרכזי Y= 196260, X=387360

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40069כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 30אזור צפון מלונאותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2751. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים26/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/04/2007
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/04/2007
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4528. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/07/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית19/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600923/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים65530/08/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401427/12/2004