ארץ פלגי מים

תוכנית ג/ 7053

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ארץ פלגי מים
מספר: ג/ 7053
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ניצול הפוטנציאל הייחודי של המשאבים הטבעיים
והאחרים בארץ פלגי מים לפיתוח נופש ותיירות.
ב. שמירת הטבע הנוף ואיכות הסביבה בארץ פלגי מים
והבטחת האטרקטיביות התיירותית.
ג. פיתוח של אמצעי תיירות ונופש כמפעלים כלכליים
שייצרו מקורות הכנסה ותעסוקה נוספים לישובי
ותושבי אצבע הגליל.
ד. פיתוח של אמצעי תיירות ונופש לרווחת הציבור.
ה. הגדרת האיזון בין צרכי הפיתוח של אמצעי התיירות
והנופש, הגנה על ערכי טבע וצרכי מערכת הניקוז.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
ישוב: ארץ פלגי מים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13112כל הגוש
13119כל הגוש
13124כל הגוש
13125כל הגוש
13126כל הגוש
13127כל הגוש
13244כל הגוש
13249כל הגוש
13286כל הגוש
13291כל הגוש
13293כל הגוש
13294כל הגוש
13328כל הגוש
13330כל הגוש
13355כל הגוש
13357כל הגוש
13416כל הגוש
13417כל הגוש
13418כל הגוש
13491כל הגוש
13493כל הגוש
13545כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/09/1995תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1995.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/06/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/04/1995
החלטה בדיון באישור תכנית18/05/1994
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1993תאריך פרסום: 30/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4180. עמוד: 1455. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1990
קבלת תכנית20/05/1950
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002