אשדוד רובע ח'

תוכנית 15/ 65/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים
שם: אשדוד רובע ח'
מספר: 15/ 65/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה לרישום שיכונים ציבוריים
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי", לבצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2073חלק10, 21, 77, 7919
2074חלק128
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר אישור שיכונים ציבוריים30/10/1997תאריך פרסום: 30/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4579. שנה עברית: התשנח .