אשור קן ביוב מרכזי כפר נטר - בית יהושע.

בקשה ועדה מקומית חש/ ש/ 135

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אשור קן ביוב מרכזי כפר נטר - בית יהושע.
מספר: חש/ ש/ 135
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קווי הולכה מערכת ביוב אזור תעשיה בית יהושע, אשור קו ביוב מרכזי כפר נטר - בית יהושע - תל יצחק לפי חוק הביוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר
מרכזחוף השרוןחוף השרוןבית יהושע
מרכזחוף השרוןחוף השרוןתל יצחק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200301001/07/2003