אשלים - מס' קודם 20/ מק/ 3035

תוכנית 20/ 03/ 162/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אשלים - מס' קודם 20/ מק/ 3035
מספר: 20/ 03/ 162/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצרחת שטחים לצורך הסדרת מתקן הנדסי.
הצרחת שטחי מגורים לצורך הסדרת גבולות מגרשי מגורים בישוב אשלים ושינוי קוי בניין צידיים במגרש.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים עפ''י סעיף 61 א (א) (1) לחוק ביחס לנושאים הבאים:
2. סעיף 61 א (א) (6) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנת אחת, מבלי לשנות את סך כל השטח המותר לבניה בתכנית ובתנאי שהשטח הכוללל המותר לבניה בכל יעוד קרקע לא יגדל ביותר מ- %50.
א. העברת שטח למתקן הנדסי מצידו הצפוני של המושב לצידו הדרומי לצורך הקמת מתקן שאיבה לשפכים תוך החלפת השטחים עם שטח ציבורי פתוח.
ב. הסדרת גבולות מגרשי מגורים המאושרים בתכנית ביחס לדרך משולבת ושבילים.
ג. שינוי קוי בניין צידיים במגרש 202.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבאשלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38838חלק151-153
39012חלק42-43, 5030
39838חלק2-6, 11-15, 146, 150, 156147-149
39839חלק49, 51, 56, 9188
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101/ 31אשלים- ישוב קהילתישינוי
תוכנית20/ מק/ 3001אשלים - הגרעין הישןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות02/12/2010תאריך פרסום: 02/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6167. עמוד: 1356. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית01/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100620/06/2011